home
about us
services
products
printing techniques
contacts
 

เทคนิคการพิมพ์บรรจุภัณฑ์

เวิลด์สติกเกอร์ประกอบไปด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ที่หลากหลายที่สามารถ
ตอบสนองลูกค้าในโอกาสต่างๆเพื่อเพิ่มความดึงดูดบนชั้นวางของ
ประโยชน์ใช้สอยหรือความสะดวกสบายของผลิตภัณฑ์

  • การผสมผสานของระบบการพิมพ์
  • การพิมพ์ฉลากทั้งสองด้าน
  • การพิมพ์ฉลากลงบนบรรจุภัณฑ์ก่อนบรรจุ
  • การพิมพ์ฉลากสองชั้น
  • การพิมพ์ด้วยโลหะหรือหมึกพิเศษอื่นๆ
  • การปั๊มและสลักลายนูนบนวัสดุต่างๆ
  • การพิมพ์บนวัสดุพิเศษ

ความอ่อนไหวบนผลิตภัณฑ์ใส
เทคนิคการพิมพ์บนผลิตภัณฑ์ใส คือทางเลือกพิเศษให้ลูกค้าสามารถ
มองเห็นผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจน  สร้างเอกลักษณ์ให้ตราสินค้า ผสาน
หลายๆเทคโนโลยีการพิมพ์ที่สร้างสรรค์ภาพลักษณ์ที่พึงปรารถนา
และความรู้สึกที่สนับสนุนการทดลองหรือทำให้เกิดความพึงใจต่อ
ตราสินค้าต่อเนื่อง

การพิมพ์ฉลากสองด้าน
ผสานฉลากใสด้านหน้าและฉลากด้านหลังที่มีนวัตกรรมที่ดูลอยตัว สร้างสรรค์ภาพจินตนาการที่ทำให้ผู้บริโภคเห็นทะลุผ่านฉลากด้านหน้า
ผ่านผลิตภัณฑ์ที่ ใส่ไปยังฉลากด้านหลัง

การพิมพ์ฉลากสองด้าน
ผสานฉลากใสด้านหน้าและฉลากด้านหลังที่มีนวัตกรรมที่ดูลอยตัว
สร้างสรรค์ภาพ จินตนาการที่ทำให้ผู้บริโภคเห็นทะลุผ่านฉลาก
ด้านหน้าผ่านผลิตภัณฑ์ ที่ใสไปยังฉลากด้านหลัง

  • ให้คำบรรยายของฉลากที่ลอยอยู่
  • ผสมผสานฉลากด้านหน้าที่ใสและฉลากกราฟฟิกด้านหลัง
  • กราฟฟิก 4 สีและพื้นผิวที่ทึบแสงสำหรับข้อความที่เป็นข้อมูล
การพิมพ์ฉลากสองชั้น
การออกแบบและความต้องการพิเศษสำหรับภาชนะบรรจุที่มีพื้นที่จำกัด
การพิมพ์สองชั้นจะสามารถตอบสนองความต้องการด้วยการพิมพ์ภาย
ใน 3 ชั้นที่แตกต่างตั้งแต่ด้านหน้า ด้านหลังและด้านใน

การพิมพ์พิเศษที่ให้แรงกด

ฟอยล์ที่ปั๊มร้อนได้กลายเป็นหนทางยอดนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อ
ดึงดูดความสนในบนชั้นวางของในร้านค้าที่เต็มไปหมดและเพิ่มความสัมผั
สที่สวยงามที่เพิ่มมูลค่า

สร้างสรรค์ภาพที่ทำด้วยโลหะ
สื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์ ด้วยภาพที่ทำด้วยโลหะและข้อความที่ดึงดูดความสนใจ
และเพิ่มสัมผัสที่สวยงามให้กับตราสินค้านั้นๆ

การสลักลายนูน
การสลักลายนูนสร้างภาพของความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้นที่เป็นที่สังเกตกับสายตา
และสามารถรู้สึกได้ การสลักลายนูนทำให้มองเห็นระดับของความลึกของกราฟิกที่มีอยู่

การเคลือบเงา
การเคลือบเงามอบสัมผัสสุดท้ายให้กับฉลากของตราสินค้าและสามารถผสาน
กับฉลากเดียวกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะของภาพกราฟิกของตราสินค้า

   
 
Home | About Us | Services | Products| Printing Techniques |Contact Us
Copyright ©2008 World Sticker Co.,Ltd