home
about us
services
products
printing techniques
contacts
 

เวิลด์สติกเกอร์ พร้อมให้คำปรึกษาและมีส่วนร่วมกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ของลูกค้า โดยจะคำนึงถึงรูปแบบที่ดีขมีความชัดเจนของภาพและความสดใสคมชัดของผลิตภัณฑ์
เพื่อสามารถสื่อสารให้ตรงกับความ ต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด โดยรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์จะความสำคัญโดยตรงกับงานพิมพ์และการบรรจุถ้ามีการออกแบบที่ดีและ
มีระบบการ พิมพ์ด้วยเครื่องจักรเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับ ก็จะทำให้ งานออกมาสวย
เหมือนจริง เมื่อนำไปติดที่ผลิตภัณฑ์ จะทำให้ ผลิตภัณฑ์นั้นๆ สวย ดูเด่น น่าดึงดูดใจ
สร้างความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด เมื่อนำไปวางเทียบกับคู่แข่ง อันจะนำมาสู่การ
ตัดสินใจซื้อสินค้านั้นๆ เพราะทั้งผลิตภัณฑ์และฉลากดูน่าเชื่อถือ เป็นที่ถูกใจของลูกค้า
ดังมีคนกล่าวไว้ว่า

“ ยุคนี้เป็นยุคแห่งเทคโนโลยี การปรับกลยุทธ์ได้เร็ว
ย่อมได้เปรียบคู่แข่งก่อนใคร ”

จุดเด่นที่แตกต่าง

  • ไม่จำกัดจำนวนสั่งซื้อแต่ละครั้ง
  • สามารถสั่งผลิตในจำนวนมาก แต่ทยอยส่งเป็นบางส่วน
  • ส่วนลดการค้า
  • ส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าประจำ    
  • บริหารสินค้าและวัตถุดิบแบบลูกโซ๋
 

การบริการครบทุกประการในที่เดียว (one stop service)

เมื่อลูกค้าต้องการผลิตงาน เวิลด์สติกเกอร์จะเป็นผู้ดูแล ตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือการออก
แบบ ผลิตภัณฑ์ตลอดจนถึง ขั้นตอนการผลิตและจัดส่งเพราะลูกค้าส่วนใหญ่ของ
เวิลด์สติกเกอร์ เป็นลูกค้าระดับชั้นนำและเป็น แบรนด์ที่มีชื่อเสียงทั่วโลก
ทางเวิลด์สติกเกอร์จึงจำเป็นต้อง มีระบบ การบริการที่เพรียบพร้อมเพื่อรองรับกับ
ความต้องการของลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศ อย่างสมบูรณ์แบบการออกแบบด้วย
แนวความคิดแบบนวัตกรรมใหม่

การออกแบบให้กับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ต่างๆ นั้นดูจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับ
เวิลด์สติกเกอร์ เพราะด้วยประสบการณ์ ที่สั่งสมมานานกับการออกแบบ ให้กับลูกค้า
และสินค้าชั้นนำทั่วโลกทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนทิศทาง การเปลี่ยนแปลง
รูปแบบต่างๆ ในแต่ละช่วง ทาง เวิลด์ สติกเกอร์ สามารถรับรู้ได้รวดเร็วถึงเทรนที่
จะเปลี่ยนแปลง ในแต่ละช่วง อาทิ

  • การเพิ่มภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีดีไซน์ทันสมัย
  • การออกแบบที่เน้นการสร้างความจงรักภักดีให้กับผลิตภัณฑ์
  • การออกแบบที่มีส่วนช่วยสร้างเสริมชื่อเสียงและฐานตลาดของลูกค้า
  • การออกแบบที่ทันสมัยและสร้างจุดต่างอย่างมีคุณค่า

ปัจจัยสำคัญสำหรับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค
ผู้บริโภคจะตระหนักดีว่า สินค้าของบริษัทไหนคุณภาพดี พร้อมทั้งฉลากและการบรรจุ
ที่น่าเชื่อถือและน่าดึงดูดใจ ทำให้ เวิลด์สติกเกอร์ ต้องเน้นพัฒนาคุณภาพและฐานกา
รผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในฉลากและงานพิมพ์ ทำให้
ผลิตภัณฑ์ ของลูกค้าได้รับ การยอมรับและเกิดพฤติกรรมการซื้อ


ฉลากที่ดีย่อมเป็นที่ดึงดูดใจของผู้บริโภค
เวิลด์สติกเกอร์ได้เล็งเห็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ นั่นก็คือ ฉลากที่ดีและ
มีการออกแบบที่แตกต่างอย่างมีคุณค่า ย่อม ทำให้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นสามารถสร้าง
ยอดขายได้สูงกว่าคู่แข่งในระดับเดียวกัน ดังนั้นความเหมาะสมในการเลือกใช้ฉลากให้
กับผลิตภัณฑ์จึงเป็นสิ่งสำคัญ อีกปัยจัยหนึ่งที่หลีกเหลี่ยงไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ลูกค้าที่มา
ใช้ บริการของเรา จึงมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการเลือกสรรวัตถุดิบที่เหมาะสม
และลงตัวที่สุด

 
Home | About Us | Services | Products| Printing TechniquesContact Us
Copyright ©2008 World Sticker Co.,Ltd