home
about us
services
products
printing techniques
contacts

ความเป็นมาของบริษัท และวิสัยทัศน์

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญทางด้านงานพิมพ์สติกเกอร์ ที่ได้สะสมมานาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 วิลด์สติกเกอร์เป็น ผู้ริเริ่มผลิตงานสิ่งพิมพ์ต่างๆ มากมาย อาทิ งานโฆษณา, ฉลากสติกเกอร์ เพื่อติดบนผลิตภัณฑ์, สติกเกอร์กันปลอม, สติกเกอร์ติดบนแผงวงจร ไฟฟ้าและบนคอมพิวเตอร์.

     ปัจจุบันด้วยประสบการณ์มากกว่า 26 ปี เวิลด์สติกเกอร์ เติบโต ขึ้นอย่างรวดเร็วโดยการจัดการระบบงานพิมพ์อย่าง มืออาชีพ และพร้อมด้วยเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง
“ มาตรฐานคุณภาพ และ บริการ คือ งานของเรา ” ...

read more

การบริการ (Our Service)
      
เวิลด์สติกเกอร์พร้อมให้คำปรึกษาและมีส่วนร่วมกับการ ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าโดยจะคำนึงถึงรูปแบบที่ดี มีความชัดเจนของ ภาพและความสดใสคมชัดของผลิตภัณฑ์ เพื่อสามารถสื่อสารให้ ตรงกับความต้องการของลูกค้า ให้มากที่สุด โดยรูปแบบของ ผลิตภัณฑ์จะ มีความสำคัญ โดยตรงกับ งานพิมพ์และการบรรจุ

ถ้ามีการออกแบบที่ดีและมีระบบการพิมพ์ด้วยเครื่องจักร
เทคโนโลยีชั้นสูงรองรับ ก็จะทำให้งานออกมาสวยเหมือนจริง เมื่อนำไปติดที่ผลิตภัณฑ์ จะทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นๆสวย ดูเด่น น่าดึงดูดใจ สร้างความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด ...

read more

ผลิตภัณฑ์ของเรา (Our Product)

     ปัจจุบันตลาดของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณนั้นมีอัตรา การเติบโต ที่รวดเร็ว ทำให้เกิดโรงงานผลิตขึ้นอย่างมากมาย ตลอดจน การแข่งขันในตลาดก็มีอัตราสูงขึ้นตามลำดับ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ ที่ออกมาก่อนก็จะได้รับความนิยมก่อน
     ดังนั้น เวิลด์สติกเกอร์ มียึดมั่นในคำสัญญาที่จะรักษา ความลับของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพื่อไม่ให้คู่แข่งของลูกค้าเรา ทราบว่า ผลิตภัณฑ์เป็นตัวไหน สูตรใด เราจะเก็บความลับ จนกว่าสินค้า จะออกสู่ตลาดจนเต็มที่แล้ว เพื่อเป็นการช่วย ลูกค้าในด้านการตลาด อีกทางหนึ่ง ทำให้คู่แข่งเคลื่อนไหว ได้ช้ากว่าลูกค้าของเรา...
      
read more

เทคนิคการพิมพ์บรรจุภัณฑ์

      เวิลด์สติกเกอร์ประกอบไปด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ ที่หลากหลาย ที่สามารถตอบสนองลูกค้าในโอกาสต่างๆ เพื่อเพิ่มความดึงดูด บนชั้นวางของ ประโยชน์ใช้สอยหรือ ความสะดวกสบายของผลิตภัณฑ์
...
read more

 
 
Home | About Us | Services | Products| Printing TechniquesContact Us
Copyright ©2008 World Sticker Co.,Ltd